منابع کنکور

عبارت ریاضی مزدوج

در ریاضیات منظور از مزدوج یک دوجمله‌ای، بیان {\displaystyle a+b{\sqrt {d}}} به فرم {\displaystyle a-b{\sqrt {d}},} است. از نکات مهم راجع به دوجمله ای‌های مزدوج می‌توان به این مورد اشاره کرد که در صورت ضرب یک دوجمله ای در مزدوجش، عبارت رادیکالی از بین می‌رود. به‌طور مثال در فرم معرفی شده فوق، پس از ضرب، {\displaystyle {\sqrt {d}}} حذف می‌شود؛ که این موضوع در روابط زیر نشان …

عبارت ریاضی مزدوج ادامه »

کنکور تجربی

دانلود منابع کنکور تجربی برای کنکور سراسری

کنکور تجربی دارای 5 زیر گروه است که در هر یک از این زیر گروه ها ضرایب دروس اختصاصی با هم متفاوت است . با کمی دقت به ضرایب ، اهمیت بالای دروس تخصصی در هر زیر گروه مشخص می شود و مطالعه منابع مناسب و مفید می تواند کمک شایانی به کسب نتیجه دلخواه …

دانلود منابع کنکور تجربی برای کنکور سراسری ادامه »

شیمی 1

دانلود منبع درس شیمی برای کنکور سراسری

کنکور ریاضی یکی از پر متقاضی ترین رشته ها در بین گروه های آزمایشی کنکور سراسری است ، چرا که داوطلبان کنکور سراسری ریاضی به دنبال قبولی در رشته های پرطرفداری مانند مهندسی عمران ، کامپیوتر ، برق ، مکانیک ، صنایع و … هستند . گروه آزمایشی ریاضی دارای 3 زیر گروه است که متقاضیان می بایست به دلیل تفاوت ضرایب دروس در هریک …

دانلود منبع درس شیمی برای کنکور سراسری ادامه »

ریاضیات گسسته

دانلود منبع درسی ریاضیات گسسته دوازدهم برای کنکور سراسری

کنکور ریاضی یکی از پر متقاضی ترین رشته ها در بین گروه های آزمایشی کنکور سراسری است ، چرا که داوطلبان کنکور سراسری ریاضی به دنبال قبولی در رشته های پرطرفداری مانند مهندسی عمران ، کامپیوتر ، برق ، مکانیک ، صنایع و … هستند . گروه آزمایشی ریاضی دارای 3 زیر گروه است که متقاضیان می بایست به دلیل تفاوت ضرایب دروس در هریک …

دانلود منبع درسی ریاضیات گسسته دوازدهم برای کنکور سراسری ادامه »

آمار و احتمال

دانلود منبع درسی آمار و احتمال برای کنکور ریاضی

کنکور ریاضی یکی از پر متقاضی ترین رشته ها در بین گروه های آزمایشی کنکور سراسری است ، چرا که داوطلبان کنکور سراسری ریاضی به دنبال قبولی در رشته های پرطرفداری مانند مهندسی عمران ، کامپیوتر ، برق ، مکانیک ، صنایع و … هستند . گروه آزمایشی ریاضی دارای 3 زیر گروه است که متقاضیان می بایست به دلیل تفاوت ضرایب دروس در هریک …

دانلود منبع درسی آمار و احتمال برای کنکور ریاضی ادامه »

آمار احتمال یازدهم برای کنکور ریاضی

دانلود منبع آمار و احتمال پایه یازدهم کنکور ریاضی

کنکور ریاضی یکی از پر متقاضی ترین رشته ها در بین گروه های آزمایشی کنکور سراسری است ، چرا که داوطلبان کنکور سراسری ریاضی به دنبال قبولی در رشته های پرطرفداری مانند مهندسی عمران ، کامپیوتر ، برق ، مکانیک ، صنایع و … هستند . گروه آزمایشی ریاضی دارای 3 زیر گروه است که متقاضیان می بایست به دلیل تفاوت ضرایب دروس در هریک …

دانلود منبع آمار و احتمال پایه یازدهم کنکور ریاضی ادامه »

× آنلاین