کتاب و جزوات

مرجع دانلود کتاب های الکترونیکی و صوتی در ایران و افغانستان

دانلود کتاب ریاضی هفتم متوسطه

دانلود کتاب ریاضی هفتم متوسطه1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب ریاضی هفتم متوسطه به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب ریاضی هفتم متوسطه pdf کد کتاب: 705 پایه هفتم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه فایل نمونه کتاب ریاضی هفتم متوسطه

دانلود کتاب نگارش هفتم متوسطه

دانلود کتاب نگارش هفتم متوسطه1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب نگارش هفتم متوسطه به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب نگارش هفتم متوسطه pdf کد کتاب: 704 پایه هفتم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه فایل نمونه کتاب نگارش هفتم متوسطه

دانلود کتاب فارسی هفتم متوسطه

دانلود کتاب فارسی هفتم متوسطه1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب فارسی هفتم متوسطه به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب فارسی هفتم متوسطه pdf کد کتاب: 703 پایه هفتم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه فایل نمونه کتاب فارسی هفتم متوسطه

دانلود کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه

دانلود کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه pdf کد کتاب: 702 پایه هفتم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه فایل نمونه کتاب پیام های آسمان هفتم متوسطه

دانلود کتاب قرآن هفتم متوسطه

دانلود کتاب قرآن هفتم متوسطه1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب قرآن  هفتم متوسطه به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب قرآن هفتم متوسطه pdf کد کتاب: 701 پایه هفتم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه فایل نمونه کتاب قرآن هفتم متوسطه

دانلود کتاب کار و فناوری ششم دبستان

دانلود کتاب کار و فناوری ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب کار و فناوری ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب کار و فناوری ششم دبستان pdf کد کتاب: 617 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب کار و فناوری ششم دبستان

دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان pdf کد کتاب: 612 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان pdf کد کتاب: 607 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان

معرفی و دانلود عاشق خودت باش

معرفی و دانلود عاشق خودت باش!(عزت نفس خود را در 30 روز افزایش دهید)

درباره عاشق خودت باش!(عزت نفس خود را در 30 روز افزایش دهید) (عادات خود را تغییر دهید، زندگی خود را تغییر دهید) آیا می خواهید زندگی خود را بدون ترس از عدم تایید دیگران زندگی کنید؟ آیا با ترس از آن روز از خواب بیدار می شوید که از آنچه در زندگی به دست آورده …

معرفی و دانلود عاشق خودت باش!(عزت نفس خود را در 30 روز افزایش دهید) ادامه »

دانلود کتاب علوم تجربی ششم دبستان

دانلود کتاب علوم تجربی ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب علوم تجربی ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب علوم تجربی ششم دبستان pdf کد کتاب: 606 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب علوم تجربی ششم دبستان

دانلود کتاب ریاضی ششم دبستان 1401 + pdf

دانلود کتاب ریاضی ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب ریاضی ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب ریاضی ششم دبستان pdf کد کتاب: 605 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب ریاضی ششم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب نگارش فارسی  ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب نگارش فارسی ششم دبستان pdf کد کتاب: 604 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب نگارش فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب فارسی ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب فارسی ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب فارسی ششم دبستان pdf کد کتاب: 603 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب فارسی ششم دبستان

دانلود کتاب هدیه آسمان ششم دبستان

دانلود کتاب هدیه آسمان ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب هدیه آسمان ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب هدیه آسمان ششم دبستان pdf کد کتاب: 602 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب هدیه آسمان ششم دبستان

دانلود کتاب قرآن ششم دبستان

دانلود کتاب قرآن ششم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب قرآن  ششم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب قرآن ششم دبستان pdf کد کتاب: 601 پایه ششم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب قرآن ششم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان pdf کد کتاب: 507 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

رمان تقاص

رمان تقاص از هما پور اصفهانی| معرفی + دانلود pdf و صوتی

رمان تقاص یک کتاب ایرانی اثر هماپور اصفهانی در ژانر عاشقانه و اجتماعی است که به صورت پی دی اف و فایل صوتی در وبسایت گیگل قرار داده ایم. درباره رمان تقاص : داستان تقاص حکایت زندگی رزا دختری دبیرستانی ، بسیار زیبا و از یک خانواده‌ی مایه دار را با ماجراهایی که برایش اتفاق …

رمان تقاص از هما پور اصفهانی| معرفی + دانلود pdf و صوتی ادامه »

دانلود کتاب علوم تجربی پنجم دبستان

دانلود کتاب علوم تجربی پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب علوم تجربی پنجم دبستان pdf کد کتاب: 506 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب علوم تجربی پنجم دبستان

دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان

دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب ریاضی پنجم دبستان pdf کد کتاب: 505 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب ریاضی پنجم دبستان

دانلود کتاب قرآن نگارش فارسی دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب نگارش فارسی  پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب نگارش فارسی پنجم دبستان pdf کد کتاب: 505 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب نگارش فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب فارسی پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب فارسی پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب فارسی پنجم دبستان pdf کد کتاب: 504 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب فارسی پنجم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان pdf کد کتاب: 502 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان

نمونه سوالات آیین نامه با جواب رایگان جدید 1401

نمونه سوالات آیین نامه با جواب رایگان جدید 1401

کدام گزینه درباره ضد یخ صحیح نمی ‌باشد؟ ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌ زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری مؤثر است. عدم استفاده از ضد یخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش آوردن زودتر موتور شود. بهتر است کل مخزن رادیاتور به‌جای آب از ضد یخ پر شود. مایع ضد یخ از ذهن …

نمونه سوالات آیین نامه با جواب رایگان جدید 1401 ادامه »

دانلود کتاب قرآن پنجم دبستان

دانلود کتاب قرآن پنجم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب قرآن  پنجم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب قرآن پنجم دبستان pdf کد کتاب: 501 پایه پنجم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب قرآن پنجم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب مطالعات اجتماعی  چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان pdf کد کتاب: 407 پایه چهارم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود کتاب علوم تجربی چهارم دبستان

دانلود کتاب علوم تجربی چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب علوم تجربی چهارم دبستان pdf کد کتاب: 406 پایه سوم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان

دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب ریاضی چهارم دبستان pdf کد کتاب: 405 پایه چهارم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب ریاضی چهارم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان pdf کد کتاب: 404 پایه چهارم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب نگارش فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب فارسی چهارم دبستان pdf کد کتاب: 403 پایه چهارم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب فارسی چهارم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان

دانلود کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان 1401 + pdf

در این پست کتاب های دبستان را قرار داده ایم .دانلود کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان به صورت پی دی اف لینک دانلود کتاب هدیه های آسمان  چهارم دبستان pdf کد کتاب: 402 پایه چهارم سال تحصیلی: 1400-1401 دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی فایل نمونه کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان