دانستنی ها

راهنمای خرید ویلچر برای سالمندان و بیماران

ویلچر مناسب و زیبا یک همراه خوب و کارآمد در تمامی مراحل زندگی فرد می باشد صندلی چرخدار یا چرخک، نشین‌بَر یا به انگلیسی ویلچِر وسیله‌ای است که برای افراد و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند، استفاده می‌شود.

× آنلاین