دانلود PDF کتاب آسیب شناسی روانی|دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-5 (جلد 1 و 2)

دانلود PDF کتاب آسیب شناسی روانی

ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن ترجمه یحیی سیدمحمدی

از طرف مولف کتاب آسیب شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس DSM-5 جلد 1 و 2
آسیب شناسی روانی از جمله مباحث تخصصی گرایش های بالینی و در عین حال جذاب، برای دانشجویان محسوب می شود. هدف از نوشتن آسیب شناسی روانی، در میان گذاشتن اطلاعات مان با دانشجویانی است که با سوابق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون و اهداف تحصیلی گوناگون، این درس را می گیرند و کتاب حاضر بر اساس دی اس ام فایو می باشد.

دانلود PDF کتاب آسیب شناسی روانی

دیدگاهتان را بنویسید