دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال pdf

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال pdf

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال:

این کتاب بر موضوعات اساسی فیزیولوژیکی مورد نیاز دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و سایر علوم زندگی تمرکز دارد. این کتاب همچنین ممکن است برای پزشکان و دانشمندان علوم بهداشتی که نیاز به بررسی اصول اولیه دارند مفید باشد. همچنین باید برای یادگیری پاتوفیزیولوژی بیماری انسانی مفید باشد. یکی از اهداف این کتاب برجسته کردن قدرت و زیبایی مکانیسم های هموستاز بدن و همچنین توضیح عملکرد غیر طبیعی آنها در بیماری های مختلف است. در چاپ چهاردهم این کتاب، فصل های زیادی بازخوانی و بازنگری شده است و این کتاب با رویکرد «سلولی-مولکولی» نوشته شده است.

لینک دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال pdf

رشته:پزشکی
موضوع:فیزیولوژی
نویسنده:جان ادوارد هال
مترجم:حوری سپهری

دیدگاهتان را بنویسید