تاریخ چهارشنبه سوری 1400

تاریخ چهارشنبه سوری 1400

چهارشنبه سوری سال 1400 در تاریخ 25 اسفند ماه 1400 می باشد. مصادف با 13 شعبان 1443 و 16 مارس 2022

همزمان با این روز ،روز بزرگداشت شاعر نامی پروین اعتصامی نیز هست.

تاریخ چهارشنبه سوری 1400

دیدگاهتان را بنویسید