لحظه تحویل سال ۱۴۰۱کی است؟

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱کی است؟

لحظه تحویل سال ۱۴۰۱ (۱۴۰۱) در تقویم شمسی برابر است با: ساعت ۱۹ و ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز یک شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۲۰ مارس ۲۰۲۲ میلادی و ۱۷ شعبان ۱۴۴۳ قمری

سال 1401 سال چه حیوانیست؟

حیوان سال 1401 ببر است.

دعای لحظه تحویل سال1401

یا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار
Oh reformer of hearts and minds
ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها
یا مُدبِّرَ اللیلِ و النَّهار
Director of day and night
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها
یا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال
and transformer of conditions
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت
حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال
Change ours to the best in accordance with your will
حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما

دیدگاهتان را بنویسید