روز مادر سال ۱۴۰۰ کی است ؟

تاریخ دقیق روز مادر و روز زن سال 1400 در تقویم شمسی

تاریخ دقیق روز مادر و روز زن سال 1400 در تقویم شمسی برابر است با:

یکشنبه، 3 بهمن 1400
1400/11/03

روز مادر در ایران به دلیل مصادف بودن آن با ولادت حضرت فاطمه زهرا ، ثابت نیست و هرساله تغییر می کند .

دیدگاهتان را بنویسید