جملات زیبا برای روابط ناسالم و اعصاب خورد کن (جدید)

بعضی رابطه ه‍ا آنقدر بد هست ،که بزرگترین هنرت این میشه ، بذاری فرار کنی و پشت سرت هم نگاه نکنی.???

***

رنج تنهایی هزار برابر بهتر از بودن با آدم مضر و مسموم و یک طرفه است. ?

***

هیچ کس یک شبه تصمیم نمیگیره یهویی بذاره بره. کم کم جمع شده تا تبدیل شده به یک دینامیت و بعد هم ?منفجر شده.

***

درسته نبودنش رنج و بودنش هم رنج اما اگر نباشه رنجش بهتره و لذت بخش تره نه اعصاب خورد کن . خودتی و خودت !!!

***

هیچ کس بی معرفت نیست ! مطمئن باش تو آدمش نبودی وگرنه ببین چجوری برای آدم های خودش سر و کله میشکونه ?

***

اون چیزی که آدم رو اذیت می‌کنه توی رابطه تونستن و نتونستن طرف نیست بلکه خواستن و نخواستن طرف هست وگرنه کسی چیزی بخواد براش تلاش می کنه

***

همین که برای تو ، اولویت اولش هستی و اون هر وقت خودش خواست پیشت هست . همین دلیل کافیه برای هزار بار رفتن و برنگشتن???

***

کاش میدونستی طرف مقابلت ناراحت هم هست مطمئنم باش تو که الان بیداری اون داره توی خواب رویایی میبینه که تو داخلش نیستی

دیدگاهتان را بنویسید