نحوه نوشتن متن روی یک شکل یا path در فتوشاپ

نوشتن متن روی path یا shape

فیلم آموزشی نوشتن متن روی شکل یا مسیر در فتوشاپ

فیلم آموزشی نوشتن متن روی شکل یا مسیر در فتوشاپ

1- مرحله اول ابتدا فتوشاپ را باز نموده و یک پروژه با سایز دلخواه ایجاد می کنید مثل تصویر زیر

سپس تصویر خود را با ابزار Shape ترسیم کنید

مرحله بعد : دایره را در محیط پروژه ترسیم کنید

سپس حالا ابزار Text یا متن را انتخاب کنید

موس را روی حاشیه تصویر قرار می دهید تا حالت موج گونه به خودش بگیرد و کلیک کنید تا به حالت زیر متن تبدیل شود

متن خود را به این صورت بنویسید

حالا این نوشتن متن روی shape بود. اگر بخواهید روی path بنویسید path خود را ایجاد کنید و این بار روی path مراحل بالا را بروید.

برای تبدیل shape به path می توانید هنگام ترسیم shape گزینه path را انتخاب کنید.

تبدیل shape به path
تبدیل shape به path

دیدگاهتان را بنویسید