تفاوت تابع sumif و sumifs در اکسل

فهرست مطالب

تفاوت تابع sumif و sumifs در اکسل

SUMIF تابعی در اکسل است که برای جمع کردن مقادیر در یک محدوده بر اساس یک معیار واحد استفاده می شود. SUMIFS یک تابع در اکسل است که برای جمع کردن مقادیر در یک محدوده بر اساس چندین معیار استفاده می شود. SUMIFS همچنین می تواند برای معیارهای پیچیده تر استفاده شود، مانند بررسی اینکه آیا یک مقدار بزرگتر، کوچکتر یا مساوی با یک عدد خاص است.


در اکسل، توابع SUMIF و SUMIFS هر دو سلول ها را در محدوده ای جمع می کنند که شرایط خاصی را برآورده می کنند، اما از رفتارهای کمی متفاوت استفاده می کنند:

  • تابع SUMIF تعداد سلول های یک محدوده را که یک شرط را برآورده می کنند جمع می کند .
  • تابع SUMIFS تعداد سلول‌های یک محدوده را می‌شمارد که شرایط مختلفی را برآورده می‌کنند .

مثال‌های زیر نحوه استفاده از هر تابع را در عمل با داده‌های زیر در اکسل نشان می‌دهند:

مثال 1: استفاده از SUMIF

می‌توانیم از فرمول SUMIF زیر برای جمع کردن مقادیر در ستون Points استفاده کنیم که در آن مقدار ستون Team برابر با Mavs است:=SUMIF( A2:A16 ، “Mavs”، C2:C16 )

تصویر زیر نحوه استفاده از این فرمول را در عمل نشان می دهد:

مجموع امتیاز برای ردیف هایی که تیم برابر با “Mavs” است 86 است .

مثال 2: استفاده از SUMIFS

می‌توانیم از فرمول SUMIFS زیر برای جمع‌آوری مقادیر در ستون Points استفاده کنیم که در آن مقدار ستون Team برابر با “Mavs” و مقدار در ستون Rebounds بزرگتر از 5 است:=SUMIFS( C2:C16 ، A2:A16 ، “Mavs”، B2:B16 ، “>5”)

تصویر زیر نحوه استفاده از این فرمول را در عمل نشان می دهد:

مجموع امتیاز برای ردیف هایی که تیم برابر با “Mavs” و ریباند بزرگتر از 5 است، 51 است .

توجه : برای توضیح کامل و توابع به صفحه مستندات اکسل مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *