تعبیر خواب موش

فهرست مطالب

تعبیر خواب موش

اگر در خواب موش دیدیم چه تعبیری دارد؟

معبران خواب معمولاً موش را دزد خانه می دانند و از آن به زن خیانتکار یا دزد تعبیر می کنند. زن خیانتکار زنی است که نمی توان به او اعتماد کرد و ظاهر و باطنش فریبنده است.

اگر خواب ببینید موش های همرنگ در خانه شما جمع شده اند، بیانگر آن است که در خانه شما زن های زیادی خواهند بود.

اگر سوراخ موش را دیدی، پولت را می‌گیرند، می‌دانی چه کسی آن را گرفته است، اما نمی‌توانی ثابت کنی که او آدم‌ربا است و دزد زن خیانت‌کاری است.

تعبیر خواب موش زنی است که ظاهراً عفیف است اما در باطن فاحشه است.

تعبیر خواب موش از نظر ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که از مرد مرد او موش بیرون آمده است، دختری خواهد داشت که بدکار است و خیری نمی کند.

تعبیر خواب موش از نظر مطیعی تهرانی

اگر انسان در خواب موش ببیند، بیانگر آن است که با زنی خیانتکار و فریبکار برخورد خواهد کرد.

اگر انسان خواب ببیند در خانه او موش است، بیانگر آن است که در خانه او زنی خیانتکار یا دزدی هست یا ظاهر می شود.

اگر خواب ببینید موش در اتاق شماست، بیانگر آن است که دزد زن اهل خانه شماست و نباید به او اعتماد کنید.

اگر در خواب دیدید که موش از ساق شلوار شما افتاد و فرار کرد، بیانگر آن است که زنی فاسد و بدکار را بدرقه می کنید و فرار می کنید.


تعبیر خواب موش از نظر یوسف نبی

تعبیر خواب موش زن جنگی است.

اگر در خواب موش دیدید، به معنای دزدی است که خانه شما را دزدیده است.

تعبیر خواب موش از نظر کارل گوستاو یونگ

اگر خواب ببینید موش مرده است، بیانگر آن است که اجازه نمی دهید مسائل و اتفاقات کوچک شما را آزار دهد. شما اجازه نمی‌دهید ترس‌هایتان مانع از رسیدن به خواسته‌هایتان شود. یونگ در تعبیر دیگری می گوید که موش مرده نشان دهنده چیزی است که شما برای مدت طولانی از آن غفلت کرده اید و فراموش کرده اید.خواب دیدن اینکه شما یا شخصی موش می خورید به این معنی است که چیزی وجود دارد که مدام وجدان شما را آزار می دهد. شما باید این بار را از روی سینه خود بردارید.

دیدن موش در خواب به معنای ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و عدم عصبانیت است. شما احساس بی کفایتی می کنید و می ترسید که مناسب نباشد. رویا ممکن است نشان دهد که شما زمان زیادی را صرف پوشاندن رد پای کسی می کنید. تعبیر دیگر این است که موش نماد مشکلات و ناملایمات کوچک است.

خواب دیدن اینکه توسط موش تعقیب می شوید به این معنی است که روی پای خود نمی ایستید. به دیگران اجازه می دهید شما را به جایی که می خواهند هل دهند.

شاید اجازه می‌دهید مشکلات کوچک یا بی‌اهمیت کاملاً روی شما تأثیر بگذارد (مثل خوردن شما). رویا ممکن است بازی با کلمات در مورد موس کامپیوتر و رابطه شما با کار یا دنیای مجازی باشد.

تعبیر تله موش از دیدگاه یونگ

خواب دیدن اینکه تله موش می گذارید به این معنی است که مخالفان خود را فریب می دهید و از آنها پیشی می گیرید.

خواب دیدن اینکه با تله موش موش را می گیرید به معنای سوء استفاده از شماست.دیدن تله موش در خواب بیانگر این است که باید بیشتر مراقب باشید. همیشه نسبت به کسانی که می خواهند به شما کمک کنند خوشبین نباشید. تعبیر دیگر این است که تله موش نماد نبوغ، بصیرت و خلاقیت است. شما باید راه بهتری برای انجام کاری پیدا کنید

تعبیر خواب موش جابر مغربی

تعبیر خواب موش صحرایی و موش خانگی یکی است. اگر در بسترش موش ببیند، یعنی با زن زنا کند و اگر گوشت موش بخورد، یعنی گوشت زن فاسق را بخورد.

اگر در خواب ببینید موش گرفتید، بیانگر آن است که با زن بد اخلاق ازدواج خواهید کرد.

اگر در خواب ببینید که گوشت موش می خورید، مال زنی بد و فاسد را فرو می برید.

اگر خواب ببينيد در رختخواب شما موش است، بيانگر آن است كه با زني قصد فسق و فسق داريد.

اگر زنی در خواب ببیند که موش از فرج او بیرون آمده دختری شیطون خواهد داشت.

اگر خواب دیدید که رختخواب شما را موش جویده و سوراخ کرده است، بیانگر آن است که بین همسرتان و فرد بد و نادرستی رابطه نامشروع وجود دارد و همسرتان با فساد موافقت می کند.

تعبیر خواب موش ابراهیم کرمانی

اگر خواب ببینید موش از گلوی شما بیرون می آید، بیانگر آن است که پسری خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که موش از سوراخ بینی، مقعد یا گوش شما بیرون می آید، بیانگر آن است که دختری شیطون خواهید داشت.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

اگر خواب ببینید موش به دام افتاده است، بیانگر آن است که دشمن شما شکست خواهد خورد.

اگر در خواب موش سفید دیدید به معنای موفقیت در ازدواج است.

تعبیر خواب اچ میلر

کشتن موش کور در خواب بیانگر ناراحتی و اضطراب است.

تعبیر خواب آنلی بیتون

اگر خواب ببینید موش ها از شما می گریزند، علامت آن است که تلاش شما بی نتیجه خواهد بود.

دیدن موش در خواب، نشانه اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است. همه چیز دلسرد کننده خواهد بود.

اگر دختری خواب موش ببیند، علامت آن است که دشمنان پنهانی او را فریب می دهند. اگر در لباس خود موشی ببیند، نشانه آن است که از چیزی رسوا می شود.

کشتن موش در خواب نشانه پیروزی بر دشمنان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *