بیماری ها

کبد چرب

دیابت

فشارخون

چاقی

چاقی شکمی

هپاتیت

چربی پوست

خشکی پوست

سنگ کلیه

ترشح معده

یبوست